Nákup kontaktních čoček přes internet

%s – jednička na trhu mezi online prodejci kontaktních čoček
Potřebujete poradit?

Chcete si objednat kontaktní čočky?

nosimcocky.cz = optik

Na nosimcocky.cz si můžete objednat čočky a prostředky k jejich údržbě.
Webové stránky nosimcocky.cz se řídí francouzskými zákony. K dispozici jsou vám diplomovaní optikové, kteří jsou připraveni odpovídat na vaše otázky. Na nosimcocky.cz využíváte služby optika a zároveň výhody internetového portálu: výběr z mnoha značkových výrobků, dostupnost, výhodné ceny, praktičnost, rady odborníků, zabezpečení platby...

Původ čoček

Nosimocky.cz provává výhradně kontaktní čočky známých laboratoří. Všechny mají označení CE a splňují požadavky evropských norem.

Jak objednávku uskutečnit?

 • - klikněte na model čočky, který vám vyhovuje
 • - vyplňte parametry čoček
 • - vepište počet, který chcete objednat
 • - vše přidejte do košíku

Jaké čočky si objednat?

Tak jako u každého optika, musíte mít lékařský předpis od svého očního lékaře. Ten musí obsahovat jasné informace o čočkách, které si máte objednat:
 •   -  Název čoček a laboratoře
 •   -  Poloměr křivosti
 •   -  Průměr
 •   -  Dioptrickou sílu (nebo korekci)
 •   -  Prostředek na jejich údržbu
Váš recept na kontaktní čočky je platný po dobu jednoho roku. Po uplynutí této lhůty vám doporučujeme vašeho očního lékaře opět navštívit.
Po uplynutí této lhůty nebo vyskytnou-li se během objednávání jakékoliv potíže, se můžete kdykoliv obrátit e-mailem na některého z našich diplomovaných optiků.

*Lékařský předpis, na němž je napsáno pouze „kontaktní čočky“, nesplňuje platná nařízení a nákup čoček vám neumožní.

Chcete používat jiné kontaktní čočky

Úvod

Úvod. Změna dioptrické síly nebo parametrů čoček je lékařská záležitost, a proto je nezbytné, abyste ji konzultovali se svým očním lékařem. Nosimcocky.cz, jakožto společnost zabývající se optikou, vám z právního hlediska nemůže tuto službu zajistit.
Je nutné, abyste alespoň jednou za rok navštívili svého očního lékaře. Nošení čoček s sebou nese jistou pravidelnost a mějte na paměti, že na této každoroční návštěvě lékaře závisí bezpečí a zdraví vašich očí.
Lékařský předpis, který vám bude během této návštěvy vydán, je zárukou, že tento nový výrobek můžete nosit bez jakýchkoliv rizik.
Váš zrak je drahocenný, nezanedbávejte ho.

Máte otázku týkající se optiky?

Naši diplomovaní optikové jsou vám k dispozici od pondělí do pátku na e-mailové adrese optik@nosimcocky.cz.:

Poprodejní servis

7 dní v týdnu jsme vám k dispozici na e-mailové adrese support@nosimcocky.cz nebo na poštovní adrese :
 •   CENTRAL OPTICS GmbH
 •   Otto-Hahn-Strasse 10
 •   D-77694 Kehl
 •   Německo

Chcete nosit kontaktní čočky

Úvod

Nosit čočky je snadné a praktické, ale vyžaduje dodržování jistých pravidel a zásad, neboť čočka je cizí těleso, které spočívá na vašem oku po celé dlouhé hodiny.

Předepsání vhodných čoček spadá do kompetencí očního lékaře, který vám předepíše čočky i prostředek na jejich údržbu. Nosimcocky.cz, jakožto společnost zabývající se optikou, vám z právního hlediska nemůže tuto službu zajistit.
Je nutné, abyste alespoň jednou za rok navštívili svého očního lékaře. Nošení čoček vyžaduje jistou pravidelnost a mějte na paměti, že na této každoroční návštěvě lékaře závisí bezpečí a zdraví vašich očí.

Změna korekce nebo parametrů čoček je také lékařským úkonem, a z tohoto důvodu vyžaduje návštěvu očního lékaře.

Lékařský předpis je zárukou, že tento nový výrobek můžete nosit bez jakýchkoliv rizik.
Váš zrak je drahocenný, nezanedbávejte ho.

Obecné otázky

Co je to kontaktní čočka?

Kontaktní čočka je lékařský materiál, který umožňuje korekci optických vad. Výběr čoček provádí oční lékař, a to dle charakteristiky vašich očí, potřeby korekce a délky nošení. Za tento výběr nese zodpovědnost. Jakoukoliv sebemenší změnu je třeba s ním konzultovat.

Jaké druhy čoček existují?

Existuje mnoho druhů čoček: měkké, tvrdé, pro krátkozraké, dalekozraké, astigmatiky.
Čočky můžete měnit po jednom dni, ale také po 30 či 90 dnech, nejdéle pak po jednom roce. Typ čoček, materiál, rozměry či doba jejich výměny jsou u každého jedince různé a v průběhu života se mění, proto je důležité, abyste pravidelně navštěvovali svého očního lékaře, a měli tak vždy čočky, které nejvíce vyhovují vašim potřebám.

Oba typy jsou věkově neomezené a opravují všechny optické vady: krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus...
Měkké čočky
Tvrdé čočky
Větší než průměr rohovky (průhledná část oka). Menší než průměr rohovky (průhledná část oka).
Komfortní od začátku nošení, vyžadují velmi striktní hygienu. Na začátku nošení často překáží, poté si na ně zvyknete a zapomenete, že je máte. Jsou méně náchylné k možné infekci.
Existují dva druhy měkkých čoček:
- hydrogelové
- silikon-hydrogelové
(propouští 3krát více kyslíku)
Umožňují optimální okysličení rohovky.
Každý model kontaktních čoček je určen pro určitý režim nošení, tzn., po jak dlouhou dobu může být čočka na oku nepřetržitě nasazena. Existuje několik druhů měkkých čoček, dle režimu nošení, tedy po jak dlouhou dobu může být čočka na oku nepřetržitě nasazena: denní, týdenní, měsíční nebo roční. Úpravy v jejich nošení se provádí nejčastěji mezi 12 a 18 měsíci (maximálně za 24 měsíců).
Pouze oční lékař vám může předepsat čočky nejlépe uzpůsobené vašim potřebám
(dle vaší oční vady, charakteristiky vašich očí, režimu nošení atd.).
Neváhejte ho během příští návštěvy požádat o radu.

Čemu odpovídají parametry čoček?

 • Průměr = odpovídá velikosti čočky a musí být v souladu s velikostí rohovky. Příliš velký nebo malý průměr může být příčinou velkých potíží.
 • BC (Base Curve) = odpovídá zakřivení čočky. Jen ty čočky, které mají tvar vhodný pro vaši rohovku, vám zajistí to největší pohodlí. Při příliš velkém zakřivení nebudou vaše čočky stabilní. Při příliš malém zakřivení vám nebude nošení čoček pohodlné. V obou případech však budete vidět hůře.
 • Dioptrická síla = odpovídá korekci, buď krátkozrakosti (v tom případě jí předchází znaménko „-“) nebo dalekozrakosti (v tom případě jí předchází znaménko „+“).
 • Cylindr/Osa = jsou parametry kontaktních čoček určených pro astigmatismus. Tyto dvě hodnoty spolu souvisí a označují hodnotu a hlavní orientaci vašeho astigmatismu.
 • Progresivní čočky: níže uvedené termíny odpovídají pouze čočkám progresivním, umožňujícím dalekozrakým vidět do dálky, stejně tak jako na blízko.
  1. Low/Med/High: odpovídají hodnotě adice pro vidění na blízko.
  2. Near/Far: podporuje vidění na blízko nebo do dálky.
  3. Add: odpovídá hodnotě adice pro vidění na blízko.

Váš optik sleduje také další parametry, jako jsou tloušťka čočky, stupeň hydrofobnosti, ionicita, propustnost kyslíku atp.

Barevné čočky: co je dobré vědět?

Barevné čočky jsou především čočky kontaktní. Ačkoliv je jejich výběr motivován pouze jejich stránkou estetickou, je naprosto nutné poradit se o jejich vhodnosti s očním lékařem, aby byla zajištěna kompatibilita s okem jejího nositele. Každé oko je totiž jiné: má jiný tvar, kvalitu a množství vyloučených slz… Použití nevhodných čoček může mít za následek nezvratné poškození rohovky.

Rozdíl mezi čočkami a brýlemi?

Každý z těchto kompenzačních prostředků má své výhody:
 • Vnímání okolí: dle velikosti korekce brýle více či méně mění vaše zrakové vnímání (u krátkozrakých zmenšují velikost obrazu, u dalekozrakých ho zvětšují). U kontaktních čoček tomu tak není, neboť ty jsou v přímém kontaktu s očima, a v podstatě tak vše ve vašem okolí zobrazují v normální velikosti.
 • Citlivost na světlo: skla brýlí mohou mít různé odstíny, mohou být ošetřeny samozabarvovací technologií, mohou mít antireflexní úpravu... Čočky, které jsou v současné době dostupné na trhu, těmto specifickým požadavkům nevyhovují.
 • Vizuální pole: ve srovnání s brýlemi poskytují čočky širší zorné pole, neboť se pohybují zároveň s očima. Tento fakt přináší nesporný komfort zejména při provozování některých sportů (ne však sportů vodních).

 • Záleží na vašich potřebách, zda jsou motivovány aspektem vizuálním, estetickým či praktickým. Obě řešení je vhodné kombinovat a střídat. Každý jedinec nosící kontaktní čočky je navíc povinnen vlastnit dioptrické brýle pro případ, že by byl nucen si čočky sundat.

Výběr

Výběr kontaktních čoček

Kontaktní čočky spočívají přímo na vašich očích. Každé oko je jedinečné a má své charakteristiky: tvar, kvalitu slz, množství slz, které ho zvlhčují atd.
Je tedy třeba, aby výběr čoček provedl oftalmolog specializující se na kontaktní čočky, tzv. kontaktolog.

Fáze výběru kontaktních čoček jsou následující:

-  Zdravotní a osobní anamnéza: historie, předchozí nošení čoček nebo brýlí, chirurgie, zdravotní stav a zdraví vašich očí, zájmy, častost nošení...
-   Vyšetření očí, slz…
-   Biometrické měření: geometrie rohovky, zornice…
-   Výběr vhodného druhu čoček
-   Vyzkoušení čoček umožňující kontrolu jejich vhodnosti pro oko/potřeby jejich nositele
-   Předpis
-   Nácvik manipulace s čočkami a prostředky na jejich údržbu
-   Dodržování podmínek jejich nošení

Cenu této služby, resp. výběru čoček, udává oční lékař, a to na základě předpokládané obtížnosti úkonu. Doporučujeme se na ni informovat předem.

Čočky: pro koho jsou určeny?

V kolika letech můžete kontaktní čočky nosit?

Nošení kontaktních čoček není nijak věkově omezeno.

U malých dětí je nutné dát pozor, aby nošení čoček nemělo vliv na normální vývoj jejich zraku.
U dospívajících může být nošení čoček motivováno důvody vizuálními, estetickými či z důvodu provozování nějakého sportu. Indikace je projednána s rodiči a k nošení čoček je svoleno pod podmínkou, že budou dodržována přísná hygienická pravidla.
U starších lidí a důchodců je nošení čoček možné taktéž, avšak pod podmínkou, že se nechají vyšetřit očním lékařem, který provede výběr vhodných čoček.
Upozornění: vaše potřeby se v průběhu života mění. Výběr čoček, který byl proveden v jisté době, už nemusí odpovídat vašim současným potřebám. Neváhejte se o tom poradit se svým lékařem. Může vám doporučit produkt, který pro vás bude vhodnější.
Další kritéria (patologie, životní prostředí…) mohou nošení kontaktních čoček znemožnit.

Mohu nosit čočky celý život?


Nošení čoček je každému jinak příjemné a záleží na více parametrech: typ čočky, režim nošení, doba, po kterou je během dne nosíte, hygiena a údržba, která je s čočkami spojená…
Na druhou stranu je výběr čoček uskutečněn oftalmologem v jistém okamžiku, v závislosti na kritériích, které měl možnost sledovat, vašeho životního stylu atd. Některé faktory se mohou změnit a vaše pohodlí při nošení čoček ovlivnit. Například suchost oka. Může být zapříčiněna změnou prostředí, hormonálními změnami, být následkem nějaké nemoci. Budete-li o svůj zrak pečovat, mnohanásobně se vám odvděčí.

Čočky a materiály, z nichž jsou vyráběny, se neustále vyvíjí. Zeptejte se svého očního lékaře, jak by pro vás mohlo být jejich nošení ještě pohodlnější.

Je třeba také poznamenat, že většina problémů spojených se snášenlivostí čoček, je spojených s nedodržováním hygienických pravidel.

Mohlo by vás také zajímat Správné návyky

Čočky a těhotenství

Nosit kontaktní čočky je možné i v těhotenství.
Změny očí však mohou mít vliv na pohodlí nošení kontaktních čoček a zvyšuje se také riziko infekce, a to zejména v prvních 3 měsících:

 • Změny tvaru rohovky, na níž čočka spočívá. Její zakřivení se zvětšuje, a čočky vám tak mohou přestat vyhovovat.
 • Citlivost rohovky se zmenšuje. Je však třeba pečlivě sledovat jakékoliv projevy nesnášenlivosti (zarudnutí, rozmazané vidění, neobvyklé sekrety). Snížená imunita může napomoci ke vzniku infekcí.
 • Příčinou možných potíží může být změna složení slz.
 • V těhotenství se může projevit mírná krátkozrakost, která může, ale nemusí několik týdnů po porodu ustoupit.
Pokud je vám v těhotenství nošení čoček nepříjemné, neváhejte je přes den nosit méně často, nebo je střídejte s brýlemi. Pokud obtíže přetrvávají, obraťte se na svého očního lékaře.

Porod: před samotným porodem si nezapomeňte čočky vyjmout. Můžete podstoupit nečekanou anestezii, při níž je nošení čoček zakázáno. Šest týdnů po porodu se situace stabilizuje. V případě, že kojíte, může být tato doba delší.

Proplacení výdajů za kontaktní čočky

Zdravotní pojišťovna

Proplacení výdajů za kontaktní čočky
zdravotní pojišťovnou je jisté pouze
v případě, že trpíte:
-   keratokonusem,
-   nepravidelným astigmatimem,
-   krátkozrakostí větší nebo rovnající se 8 dioptriím,
-   afakií,
-   anizometropií do 3 dioptrií,
-   akomodačním strabismem.

Vaše zdravotní pojišťovna
výdaje proplatí po předložení
speciálního předpisu.
Pokud takovou korekci vaše oči vyžadují,
dá vám ho váš oční lékař.

Bude mi při koupi čoček na internetu proplacena tatáž suma?

Výrobky pro péči o oči mohou být distribuovány buď optikem nebo lékárníkem.
Koupě kontaktních čoček na internetu je v souladu s právními předpisy EU.
Francouzská legislativa uvádí, že prodej kontaktních čoček na internetu musí být prováděn pod dohledem kvalifikovaného optika.
U nosimcocky.cz jsou všichni konzultanti autorizovanými očními optiky.
Prostředky pro údržbu čoček mohou být prodávány buď optikem nebo lékárníkem.

Prodej produktů na nosimcocky.cz probíhá pod dohledem kvalifikovaných optiků.

Správné návyky

 1. Před jakoukoliv manipulací s čočkami si umyjte si ruce. Poté si je usušte čistým ručníkem nepouštějícím chloupky.
 2. Každý den své čočky čistěte. Jestliže je vám během dne jejich nošení nepříjemné, vyndejte si je a opláchněte je v multifunkčním roztoku.
  Myslete tedy na to, abyste vždy měli trochu tohoto roztoku při sobě.
 3. Dodržujte denní dobu a režim nošení čoček, dle předpisu vašeho očního lékaře (každý den, každých 14 dní, každý měsíc...). Například měsíční čočky musí být vyhozeny měsíc po otevření, a ne po 30denním nošení.
 4. Dodržujte dobu určenou pro výměnu lahvičky s roztokem po jejím otevření (v případě potřeby si na její obal napište, kdy jste ji otevřeli). Před otevřením nové lahvičky s roztokem také vždy nezapomeňte zkontrolovat její expirační dobu.
 5. Pouzdro na čočky vyměňujte pokaždé s novým roztokem (ušpiní-li se lahvička dřív než po měsíci jejího užívání, umyjte ji prostředkem na údržbu čoček a usušte ji papírovým kapesníkem).
 6. Pokud je vám nošení čoček nepříjemné, máte zarudlé oči nebo pociťujete jakýkoliv neobvyklý nelibý pocit, ihned čočky vyjměte. Než si je opět nasadíte, opláchněte je v multifunkčním roztoku. Pokud potíže přetrvávají, čočky vyjměte a ihned kontaktujte svého očního lékaře. Čočky, které přišly do kontaktu s infikovaným okem, vyhoďte.
 7. Každoročně choďte ke svému očnímu lékaři. Povězte mu o všech potížích. Znovu si společně nadefinujete kritéria, dle kterých vám předepíše nové čočky. Upozornění: v případě, že jste si oči ošetřili nějakými kapkami, mějte na paměti, že ne všechny jsou s nošením čoček kompatibilní.
 8. Dbejte na to, aby vaše čočky ani jejich pouzdro nepřišly do kontaktu s vodou z kohoutku.
 9. Vyhýbejte se nošení čoček ve vodním prostředí, zejména v bazénu. Riziko infekce způsobené přítomností améb (parazitů) je velmi vysoké.
 10. Nikdy své kontaktní čočky nikomu nepůjčujte!

Jak si nasadit měkké čočkyPříprava
 1. Sedněte si čelem k zrcadlu a pouzrdo s čočkami a prostředkem na jejich údržbu si položte na stůl. Nenasazujte si čočky v koupelně, protože právě v ní je riziko infekce největší (pokud vám čočka spadne do umyvadla, před jejím nasazením ji nejdříve řádně očistěte).
 2. Pečlivě si umyjte ruce mýdlem a opláchněte si je čistou vodou. Usušte si je měkkým hardříkem (hadřík nesmí na vašich rukou zanechávat chloupky) nebo papírovým kapesníkem.
 3. Otevřete pravou část pouzdra (levou část nechejte zavřenou), abyste se vyhnuli záměně pravé čočky za levou. Než si čočky nasadíte, můžete je opláchnout, a to buď ve fyziologickém, nebo multifunkčním roztoku.
 4. Ujistěte se, že čočka na špičce vašeho ukazováčku má tvar misky. Při pohledu z boku musí její boky směřovat vzhůru. Pokud má tvar polévkového talíře, je nepochybně obrácena naruby. Musíte ji tedy otočit, a to lehkým zatlačením na její okraje, jako byste ji chtěli narovnat. Pokud si ji omylem nasadíte naopak, nebude vám její nošení příjemné a budete vidět rozmazaně. Vyndejte si ji, otočte a znovu nasaďte.

Umístění čočky
Abyste mohli čočku snadno umístit, musíte si ukazováčkem přidržet horní víčko (ostatní prsty pokrčte, aby vám nezavazely).

 1. Umístěte čočku na špičku svého ukazováčku.
 2. Prostředníčkem téže ruky si potáhněte spodní víčko směrem dolů.
 3. Ukazováčkem druhé ruky si nadzvedněte horní víčko a řasy pevně přitiskněte na nadočnicový oblouk.
 4. Víčka stále přidržujte, dívejte se před sebe a opatrně si vložte čočku doprostřed oka.
 5. Než obě víčka pustíte, podívejte se lehce dolů.
 6. Nekolikrát zamrkejte, aby se vám čočka v oku usadila.
Poté pouzdro vyprázdněte, vypláchněte ho multifunkčním roztokem a osušte ho, nejlépe papírovým kapesníkem na jedno použití. Vaše pouzdro musí zůstat prázdné a otevřené schnout volně na vzduchu. Pouzdro nikdy neumývejte ani vodou, ani mýdlem.

Tipy a triky
Potřebujete ukazováček jedné ruky a ukazováček a prostředníček ruky druhé. Vše provádějte pomalými a kontrolovanými pohyby.
Počínejte si sebejistě a buďte vytrvalí. Postupem času budou vaše pohyby čím dál tím přirozenější a získáte na obratnosti.
Pokud ztratíte trpělivost, zkuste to znovu později.

Jak si měkké čočky vyndatPříprava
 1. Posaďte se čelem k zrcadlu a položte si před sebe pouzdro na čočky s čistým roztokem.
 2. Pečlivě si umyjte ruce mýdlem a opláchněte si je čistou vodou. Usušte si je měkkým hardříkem (hadřík nesmí na vašich rukou zanechávat chloupky) nebo papírovým kapesníkem
 3. Začněte pravou stranou (aniž byste otevřeli stranu levou), abyste se vyhnuli záměně pravé čočky za levou.

Vyjmutí čočky
Můžete použít metodu sevření.

 1. Podívejte se směrem vzhůru a ukazováčkem potáhněte čočku směrem dolů.
 2. Jemně ji na bocích sevřete. Dejte pozor, abyste ji nehty neroztrhli.
 3. Položte si ji do dlaně a promněte ji, nebo ji uložte rovnou do pouzdra, podle toho, jaký prostředek k údržbě používáte (multifunkční v prvním případě, oxidační v případě druhém).

Údržba měkkých čoček

Dodržujte dobu určenou výrobcem, dle typu prostředku k údržbě, který používáte (většinou minimálně 4h).
Používáte-li multifunkční roztok, je důležité nejdříve čočku promnout (10 vteřin v dlani, s trochou roztoku), čímž se z jejího povrchu odstraní usazeniny, a roztok ji tak bude smět pečlivě vyčistit.
V případě čoček s oxidačním systémem musíte použít dva roztoky (jeden k čištění, druhý k neutralizaci prvního, velmi agresivního).
Upozornění: pokud používáte čočky s oxidačním systémem, nikdy si je znovu nenasazujte před jejich úplným vyčištěním. Riskujete, že si „spálíte“ rohovku.

Špatné návyky v souvislosti s údržbou čoček mohou zapříčinit závažné oční onemocnění, které mohou mít v některých případech vliv na váš zrak a zdraví vašich očí.

Čočky a spánek

Pokud vám to váš oční lékař nepovolil (vzhledem k typu čoček, které nosíte), s čočkami nespěte.

Čočky a obrazovka

Ať už čočky nosíte nebo ne, koncentrace při práci u obrazovky snižuje frekvenci mrkání. Jeho hlavní funkcí je rozprostření slz, a snížení frekvence mrkání s sebou velmi často přináší pocit suchého oka. Tento pocit je u jedinců nosících čočky ještě nepříjemnější, neboť aby čočky sloužily tak, jak mají, musí být řádně hydratovány.
Máte na výběr ze dvou možností: myslete na to, že musíte mrkat častěji (což může být v mnoha případech dostačující) nebo používejte umělé slzy vhodné pro čočky, tzn. bez konzervačních látek (pouze v dávkovači).
Pokud nepříjemné pocity přetrvávají, poraďte se se svým očním lékařem. Některé materiály, z nichž jsou čočky vyrobeny, nebo prostředky na jejich údržbu, mohou být v tomto případě vhodnější.

Čočky a prostředí

Některé specifické pracovní podmínky (velmi prašné prostředí, přítomnost těkavých rozpouštědel) nejsou pro nošení čoček vhodné. Zeptejte se svého očního lékaře, zda je nošení čoček ve vašem pracovním prostředí vhodné.

Čočky a cestování

Letadlo: Pokud cestujete letadlem déle než 2 hodiny, čočky si vyjměte. Velmi suchý vzduch kabiny vaše čočky vysuší, což vám bude nepříjemné, až bolestivé. Může dojít k povrchovému poškození oka, zvané keratitida. Nezapomeňte si s sebou vzít nejen umělé slzy a pouzdro, ale také brýle.
Vlak: Není třeba předvídat nějaký specifický problém, maximálně počítat s ventilací nebo přehřátým kupé. Stejně jako bylo zmíněno u letadla, v případě dlouhé cesty mějte po ruce umělé slzy a pouzdro.
Cesta do teplých krajin: Při cestách do vlhkých nebo suchých krajů buďte při manipulaci s čočkami opatrní a dbejte, abyste měli čisté a suché ruce. Pokud máte pocit suchého oka, můžete použít umělé slzy v dávkovači, bez konzervačních látek. V případě abnormálního podráždění čočky co nejdříve vyjměte.

Čočky a sport

Nosit čočky při sportovních aktivitách je všeobecně doporučováno, neboť umožňují mít široké zorné pole.
Při sportovních aktivitách, při nichž by mohlo dojít k násilnému kontaktu (jako je box, bojové sporty, rugby atd.), se nošení tvrdých čoček nedoporučuje. Doporučuje se nošení čoček měkkých.
Mějte na paměti, že vzhledem k vysokému riziku odchlípnutí sítnice je pro provozování boxu s čočkami potřeba mít osvědčení od vašeho očního lékaře.

Čočky a sporty provozované ve sladké vodě

Vzhledem k velkému riziku spojenému s přítomností améb (parazitů vyskytujících se ve všech sladkých vodách) se nošení čoček v těchto podmínkách nedoporučuje. Nejlepší volbou a bez jakýchkoliv rizik je nošení sportovních brýlí přizpůsobených k vidění.
Použití jednorázových denních čoček je možné pouze v případě, že si přes ně nasadíte ochranné, zcela vodotěsné brýle.

Čočky a sporty provozované v mořské vodě

Vzhledem k soli, která omezuje množení některých organismů, je riziko infekce teoreticky nižší. Nicméně pokud jedete k moři v létě, koncentrace bakterií je vzhledem k velkému množství lidí vysoká.
Pokud máte v plánu se pravidelně potápět, vezměte si raději potápěčské brýle.

Čočky a líčení

Pokud nosíte čočky, nasaďte si je předtím, než se nalíčíte. Než se odlíčíte, vyndejte si je. Upozornění: Nedoporučuje se používat tužku na okraji víčka, v jeho vnitřní části, v oblasti řas. Může vám do oka zavést bakterie, které při kontaktu s čočkou zvyšují riziko infekce oka. Nezapomeňte často oční líčidla střídat.
Upozornění: Nadměrné líčení (zejména některé pudry na víčkách) může být špatně snášeno, neboť prášek se může na čočce usadit, a vytvořit tak drobné dráždivé usazeniny. Existují líčidla uzpůsobená jedincům nosícím čočky.

Čočky a kosmetika

Některé kosmetické výrobky mohou být při použití v blízkosti oka dráždivé (plěťový krém nebo krém na víčka) a vyvolat změny slzného filmu, což způsobuje syndrom suchého oka.
Pokud používáte lak na vlasy nebo sprej, nezapomeňte zavřít oči, a zabránit tak jeho usazení na čočkách.
Vyhněte se nošení čoček ve sprše. Stříkající voda znamená riziko infekce.
Sprchový gel a šampon mohou také zapříčinit podráždění oka. Pokud k tomu dojde, vyndejte si čočky, namočte je do roztoku (multifunkčního) a počkejte, až podráždění odezní. Poté si můžete čočky opět nasadit.

Čočky a péče o tělo

V každém případě si čočky vyndejte. Nejen že je riziko infekce vysoké, ale v teplém vodním prostředí může být velmi závažné (oční vřed způsobený amébou).

Čočky a nadmořská výška

Velká zima a řídnoucí kyslík nejsou pro komfortní nošení čoček a dobré okysličení očí ideální. Ačkoliv vaše čočky UV filtr obsahují, je použití brýlí s UV filtrem nezbytné.

Spal/a jsem s čočkami

Po probuzení můžete vidět rozmazaně, čočky se vám dokonce mohou na oči přilepit. První věc, kterou musíte udělat, je hydratovat čočky fyziologickým roztokem (hlavně ne pod tekoucí vodou), a poté je z očí vyjmout. Během následujících 24 hodin raději noste brýle.
Pokud se vám nepodaří čočky vyjmout, máte stále zarudlé oči nebo vidíte rozmazaně, ihned kontaktujte svého očního lékaře nebo si rovnou zajděte do oftalmologické poradny. Některé kontaktní čočky je možné nosit během spánku, ne však všechny. Poraďte se se svým lékařem.

Čočka mi vadí

Ať už je příčina tohoto nepohodlí jakákoliv, nejdříve čočku z oka vyjměte. Položte si ji do dlaně a zjistěte, co by mohlo být jeho příčinou: roztžená čočka, špatný okraj, (čočka se přiskřípla do pouzdra nebo jste ji sevřeli nehty), nečistoty… Pokud je roztržená, i když jen jemně, ihned ji musíte vyměnit.
Pokud je čočka přehnutá, hydratujte ji, a poté ji jemně mněte ukazováčkem, aby se rozvinula. Než si čočku opět nasadíte, ujistěte se, že je neporušená.
Pokud žádnou závadu nezjistíte, vyčistěte čočku několika kapkami fyziologického nebo multifunkčního roztoku (nikdy nepoužívejte oxidační prostředek) a lehce ji promněte. Fyziologickým roztokem si můžete vypláchnout také oko.
Také se ujistěte, že má vaše čočka správný tvar (má tvar misky, tzn., že její okraje směřují nahoru).
V případě potíží nebo přetrvávající bolesti ihned kontaktujte svého očního lékaře.

Nepohodlí způsobené prostředkem na údržbu čoček

Při výběru čoček vám váš oční lékař doporučí také prostředek k jejich údržbě, který bude vyhovovat nejen jim, ale také vašim očím. Musíte se řídit předpisem obou, tedy jak čoček, tak prostředku k jejich údržbě, neboť právě to zajišťuje vašim očím bezpečí. Nutno podotknout, že některé prostředky k údržbě nejsou s některými kontaktními čočkami kompatibilní: v rámci vaší bezpečnosti se spolehněte na odborné znalosti vašeho lékaře.
Některé produkty na údržbu obsahují peroxid vodíku a musí být před aplikací čoček neutralizovány, aby bylo zabráněno podráždění očí. Musíte také dodržovat dobu doporučenou výrobcem pro namáčení čoček v těchto prostředcích, jinak riskujete vážné poleptání očí.
Při změně prostředku na údržbu čoček se vystavujete riziku vzniku alergií. Pokud vám prostředek na údržbu čoček nevyhovuje, bude pro vás obtížné v nošení kontaktních čoček pokračovat.

Mám čočku stále na oku?

Nemůžete čočku najít a nejste si jistí, jestli ji máte stále na oku nebo ne?
 1. Zakryjte si druhé oko a vyzkoušejte, jak vidíte. Pokud vidíte jasně, vaše čočka je nejspíš stále na svém místě.
 2. V opačném případě zkuste vypozorovat, zda necítíte nějaký tlak, například pod víčkem, kam vám mohla čočka sklouznout. Pokud tomu tak je, promněte si jemně víčko, aby čočka sklouzla dolů. Můžete také oko důkladně hydratovat fyziologickým roztokem.
 3. Pokud se vám, i přes veškeré úsilí, nedaří čočku vyjmout, ihned kontaktujte svého očního lékaře.
 4. Další možnost: vaše čočka mohla spadnout. Rozhlédněte se kolem sebe: prohlédněte si ruce, oblečení, podívejte se na stůl, na podlahu…
Při příští návštěvě očního lékaře nebo optika ho nezapomeňte požádat o dodatečné vysvětlení manipulace s čočkami.

Mám na čočkách usazeniny

Nejčastěji se jedná o proteinové nebo lipidové usazeniny, jejichž zdrojem jsou vaše vlastní slzy. Tyto usazeniny se mohou objevit buď při kontaminaci vašich čoček, nebo jejich nedostatečnou údržbou. Pokud se usazeniny neztratí ani po intenzivním čištení, je nutné je vyhodit a použít nový pár.
Promnutí čoček večer, po jejich vyjmutí, odstranění těchto usazenin napomáhá. Dejte si čočku s trochou multifunkčního roztoku do dlaně a 15 až 20 vteřin ji masírujte. Poté proveďte běžnou údržbu.
Pokud se bude situace opakovat, obraťte se na svého očního lékaře.

Zapomněl/a jsem vyměnit roztok

Prostředek k údržbě v pouzdře vašich čoček je nutné vyměňovat každý den, stejně jako pouzdro každé ráno umýt.
Postup je následující: vylejte z pouzdra použitý roztok, vypláchněte ho multifunkčním roztokem (nikdy ne pod tekoucí vodou obsahující améby), utřete ho papírovým kapesníkem na jedno použití a nechte ho schnout otevřené volně na vzduchu.
Tyto rychlé a jednoduché pohyby vám zajistí pohodlné nošení čoček po celý den.
Při nošení čoček mohou nastat různé potíže. Některé z nich jsou označovány za akutní, neboť, narozdíl od potíží chronických, se vyskytly teprve nedávno. Tyto obtíže jsou obvykle mírné a zmizí ve chvíli, kdy čočky přestanete nosit. Co nejdříve navštivte svého očního lékaře.

Potíže

Ze všeho nejdříve čočku, která vám tyto potíže způsobuje, vyjměte.
Potíže mohou mít několikero příčin: čočka mohla být na oko umístěna naopak, může být roztržená, mohli jste pravou čočku zaměnit za levou... Podráždění může být způsobeno také přítomností řas nebo prachu.
Ať už je příčina těchto potíží jakákoliv, ze všecho nejdříve si čočku z oka vyndejte. Položte si ji do dlaně a zjistěte, čím by toto podráždění mohlo být způsobeno: roztržená čočka, špatný okraj (čočka se přiskřípla do pouzdra nebo jste ji sevřeli nehty), nečistoty…
 1. Pokud je roztržená, i když jen jemně, musíte ji ihned vyměnit.
 2. Ujistěte se, že má čočka správný tvar (má tvar misky, tzn., že její okraje směřují vzhůru).
 3. Pokud je čočka přehnutá, hydratujte ji, a poté ji jemně promněte ukazováčkem, aby se rozvinula. Než si čočku opět nasadíte, ujistěte se, že zůstala neporušená. Pokud žádnou závadu nezjistíte, vyčistěte čočku několika kapkami fyziologického nebo multifunkčního roztoku (nikdy nepoužívejte oxidační prostředek) a lehce ji promněte. Fyziologickým roztokem si můžete vypláchnout také oko.
 4. Může se jednat také o fotofobii (nadměrnou citlivost na světlo) nebo nesprávné použití prostředků k údržbě.

V případě potíží nebo přetrvávající bolesti ihned kontaktujte svého očního lékaře.

Bolest očí

Příčiny mohou být mnohé: konjunktivitida, keratitida, keratokonjunktivitida atp. Ihned kontaktní čočky vyjměte.
Pokud bolest po vyjmutí čočky odezní, zkuste si nasadit čočku jinou. Pokud bolest přetrvává, obraťte se na svého očního lékaře.

Zarudlé oči

Zarudlé oči jsou známkou možné závažné anomálie (např. vředů…).
Ihned čočky vyjměte a poraďte se se svým očním lékařem.

Svědění

Příčiny mohou být mnohé, hodně jich souvisí s alergiemi.
Ihned čočky vyjměte. Opláchněte je a poté si je opět nasaďte. Pokud svědění přetrvává, obraťte se na svého očního lékaře.

Rozmazané vidění

Ihned čočky vyjměte… tedy pokud je opravdu máte stále na očích!
Opláchněte je a ujistěte se, že mají správný tvar (mají tvar misky, tzn., že její okraje směřují vzhůru, nebo že jste nezaměnili pravou čočku za levou). Pečlivě si čočky prohlédněte: pokud zjistíte nějakou vadu (roztržení, usazeniny), vezměte si nové čočky.
Pokud rozmazané vidění přetrvává, obraťte se na svého očního lékaře.

Syndrom suchého oka

Suchost očí může mít různé příčiny: zdravotní, hormonální, vliv životního prostředí (alergie, těhotenství, klimatizace, hygiena). V každém případě to znamená, že za těchto okolností byste čočky nosit neměli. Ihned se obraťte na svého očního lékaře. Pomůže vám zjistit příčinu těchto potíží a poradí vám, čemu se vyvarovat, případně vám předepíše čočky a prostředek k jejich údržbě, které budou vašim potřebám lépe vyhovovat.

Chronická onemocnění

Některá onemocnění (např. cukrovka) mohou mít na vaše pohodlí při nošení čoček vliv. Ať už trpíte jakýmkoliv chronickým onemocněním, poraďte se se svým očním lékařem. Bude na něj brát při výběru vašich čoček ohled. Dojde-li k chronickému onemocnění poté, co začnete čočky nosit, vyhledejte svého očního lékaře a vše mu sdělte.
Nečekejte, až se obtíže objeví, mohou být nezvratné.

Léky

Některé léky (např. léky proti akné, kortikoidy) mohou mít na vaše pohodlí při nošení čoček vliv. Častou příčinou jsou také antihistaminika používaná k léčbě alergií. Poraďte se se svým očním lékařem.

Čočky a HIV pozitivita

Syndrom získané lidské imunodeficience nemá na nošení čoček žádný vliv. Nicméně buďte obezřetní: kontaktní čočky jsou určeny vždy jednomu jedinci a jejich nositel musí dodržovat pokyny k jejich údržbě. Poraďte se se svým očním lékařem.

Čočky a alergie

Oční alergie nošení čoček neznemožňuje, má však jistá omezení. Často jsou doporučovány denní čočky na jedno použití, neboť při jejich nošení nehrozí, že by oči mohly být čočkou infikovány. Každý případ je jedinečný, tudíž pouze váš oční lékař může rozhodnout, jaké čočky jsou pro vás nejvhodnější. Někteří jedinci mohou čočky nosit, i když berou léky na alergii. Jiní musí čočky během období opylování odložit.